Proefsleuven graven, inmeten en uitwerken

Wij kunnen voor u het graven, inmeten en uitwerken van proefsleuven verzorgen. We brengen leidingen in kaart en bepalen de hoogte, diepte en dikte. Hierdoor krijgen alle specialismen binnen een project de gewenste informatie zodat verrassingen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project kunnen worden vermeden. Wij hebben het maken en uitwerken van proefsleuven al vele malen met succes uitgevoerd voor diverse gemeentes en adviesbureaus. Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen, werken wij altijd volgens gestelde richtlijnen. Hieronder valt onder andere een KLIC-melding.

Een proefsleuf

Onze werkwijze bij het graven proefsleuven

De locaties en lengtes van proefsleuven worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aan de hand van deze gegevens verrichten wij het graafwerk inclusief het verzorgen van eventueel benodigde afzettingen en/of verkeersmaatregelen. Op basis van de veldwerkmetingen worden de gegevens door ons verder digitaal of analoog uitgewerkt, al naar gelang de vraag van de opdrachtgever. Dit resulteert in een dwarsprofiel met daarin de ligging van de aangetroffen kabels en leidingen weergegeven.

Het inmeten van een proefsleuf

WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)

Kabel- en leidingeigenaren zijn verantwoordelijk voor de juistheid van van de ligginggegevens van de kabels en leidingen. In het verleden zijn revisie- en ligginggegevens niet altijd op de juiste manier opgenomen en bijgehouden. Dit betekent dat deze gegevens alsnog opgezocht en inzichtelijk gemaakt dienen te worden. De WION stelt regels aan de nauwkeurigheid. Daarnaast is het van belang dat tijdens werkzaamheden wordt voorkomen dat er kabelschade optreedt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone